Τι κάνει μια πεταλούδα σε 1 λουλούδι

Μια πεταλούδα σε ένα λουλούδι τι κάνει, η πεταλούδα όταν είναι σε ένα  λουλούδι τότε πείνει τον χημό απο το λουλούδι γιατί αυτό είναι το φαγητό της( τον χημό απο τα λουλούδια).Όταν όμως τελειώσει ο χημός απο αυτό το λουλούδι,πηγαίνει σε ένα άλλο λουλούδι για να πίει τον δικό του χημό.Οι πεταλούδες δεν έχουν σηνιφήση να βγαίνουν τον Χειμόνα γιατί κάνει πολύ κρύο,ενω την Άνοιξη βγαίνουν γιατί υπάρχουν λουλούδια ενω τον Χειμόνα δεν έχει λουλούδια και φυτά!!!
butterfly-176156_640