Κουτάβια

dog-1099857_640                                      Τα κουτάβια όταν είναι μικρά είναι τόσο γλυκά,ενω  όταν  μεγαλόσουν είναι κάπος επικήνδινα αν είναι πόλυ μεγάλα!!!
Τα σκυλάκια μπορεί να είναι γλυκά και  όταν είναι πολύ μεγάλα,άλλα δεν μπορούμε να ξερούμε αν είναι επικήνδινα!!!Για αυτό ΠΡΟΣΟΧΗ!!!