Όταν έχει πολύ χιόνι!!!

snowman-1145321_640Όταν έρχεται ο Χειμόνας,τότε έχει πολύ χιόνι άλλα όχι σε όλο τον κόσμο( δηλαδή δεν έχει σε όλες τις χώρες).Σε κάποιες χώρες κι αν έχει Χειμόνα μπορεί να μην έχει χιόνι,σε άλλες μπορεί να είναι πάλι Χειμόνας άλλα να είναι ζέστη( όπως η Αυστραλιά).Όμως  όταν έρθει το Καλοκαίρι το χιόνι γίνεται νερό, γιατί έχει πολύ ζέστη.